Skip to main content

Skrypty Groovy na żądanie w Springu

W poprzednich artykułach udało nam się nakłonić Springa do załadowania skryptu w Groovim z bazy danych i uruchomienia go. Jednak to nie wszystko - chcielibyśmy również w łatwy sposób móc testować nasze skrypty przed umieszczeniem ich w bazie danych. Konkretnie dążymy do stworzenia webowego ekranu, w którym w przeglądarce będzie można wpisywać treść skryptu, uruchomić go na serwerze i obejrzeć wyniki. Zacznijmy od końca, czyli od uruchomienia:

public interface AutowiredScriptExecutor {

Object execute(String source) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException;

<T> T execute(String source, Class<T> returnType) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException;

}
Interfejs dość oczywisty: jako argument podajemy kod źródłowy np. w Groovy a zwracany jest rezultat wykonania skryptu (skrypt musi zapewnić jakiś mechanizm zwracania danych). Przeciążona wersja uchroni nas od rzutowania w dół z Object, jeśli skrypt zwraca znany, konkretny typ. Przejdźmy do nie do końca trywialnej implementacji:

public class GroovyScriptExecutor implements AutowiredScriptExecutor, BeanFactoryAware {

private AutowireCapableBeanFactory beanFactory;

@Override
@SuppressWarnings("unchecked")
public <T> T execute(String source, Class<T> returnType) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException {
Callable<T> scriptedObject;
try {
StaticScriptSource scriptSource = new StaticScriptSource(source);
ScriptFactory scriptFactory = new GroovyScriptFactory(source);
scriptedObject = (Callable<T>) scriptFactory .getScriptedObject(scriptSource, null);
} catch (IOException ioEx) {
throw new ScriptCompilationException("Error loading script", ioEx);
}
beanFactory.autowireBeanProperties(scriptedObject, AutowireCapableBeanFactory.AUTOWIRE_BY_TYPE, false);
scriptedObject = (Callable<T>) beanFactory.initializeBean(scriptedObject, "script/" + scriptedObject.getClass().getName());
try {
return scriptedObject.call();
} catch (Exception e) {
throw new ScriptExecutionException(e);
}
}

@Override
public Object execute(String source) throws ScriptCompilationException, ScriptExecutionException {
return execute(source, Object.class);
}

@Override
public void setBeanFactory(BeanFactory beanFactory) throws BeansException {
this.beanFactory = ((AutowireCapableBeanFactory)beanFactory);
}

}


Na początek widać, że wstrzykujemy interfejs BeanFactory, który można bezpiecznie zrzutować do AutowireCapableBeanFactory. Samo uruchomienie skryptu należy podzielić na dwa etapy. Po pierwsze ładujemy skrypt i kompilujemy go (scriptFactory.getScriptedObject()), otrzymując w wyniku pełnoprawną klasę Java, a ściślej interfejs. Przyjąłem bowiem, że przekazana klasa w Groovy musi implementować interfejs java.util.concurrent.Callable<T>; java.lang.Runnable wydaje się gorszym wyborem, bowiem nie potrafi zwracać wyniku (patrz wyżej) oraz nie deklaruje rzucania żadnych sprawdzanych wyjątków.

Drugi etap to "usprignowienie" stworzonej klasy w języku Groovy. Dwa tajemnicze polecenia pozyskanego interfejsu AutowireCapableBeanFactory odpowiednio: wstrzykują zależności oraz wykonują post procesory (transakcje, adnotacje, security). Daje to niezwykłe możliwości; trzeba jedynie pamiętać, że ponieważ initializeBean() z dużym prawdopodobieństwem opakuje nasz obiekt nakładając nań aspekty, musimy użyć obiektu zwróconego przez tą metodę, a nie tego oryginalnego. Inaczej metoda się napracuje, a i tak nie nie skorzystamy z jej efektów. Na koniec uruchamiamy skrypt - ponieważ założyliśmy, że implementuje on interfejs Callable, wystarczy wywołać jego metodę call().

Mamy usługę, pora na widok. Przypominam, że celem jest webowy formularz w naszej aplikacji, umożliwiający wpisanie dowolnego skryptu i uruchomienie go. Zacznijmy od akcji Struts2:

public class ScriptTestAction extends ActionSupport {

private static final Logger log = Logger.getLogger(ScriptTestAction.class);

private AutowiredScriptExecutor scriptExecutor;

private String source;

@Override
public String execute() throws Exception {
try {
String result = scriptExecutor.execute(source).toString();
addActionMessage(result);
} catch (Exception e) {
log.warn(e, e);
}
return SUCCESS;
}

public void setScriptExecutor(AutowiredScriptExecutor scriptExecutor) {
this.scriptExecutor = scriptExecutor;
}

public void setSource(String source) {
this.source = source;
}

@RequiredStringValidator(message = "Source is requeired")
public String getSource() {
return source;
}

}


Nawet nie ma czego tłumaczyć: wstrzykujemy stworzony przed chwilą komponent implementujący AutowiredScriptExecutor , tworzymy pole source odpowiadające polu tekstowemu na formularzu i w execute() uruchamiamy skrypt. Efekty jego działania dodajemy jako komunikat. Skróciłem nieco kod na potrzeby artykułu, ale błędy również powinny w przystępny sposób trafiać do klienta. Na koniec szczypta konfiguracji:

<package name="admin" extends="default" namespace="/admin">
<action name="script/input">
<result>/WEB-INF/jsp/admin/scriptInput.jsp</result>
</action>
<action name="script/exec" class="admin.scriptTestAction">
<result>/WEB-INF/jsp/admin/scriptInput.jsp</result>
<result name="input">/WEB-INF/jsp/admin/scriptInput.jsp</result>
</action>
</package>


...i jesteśmy gotowi do testów. Poniżej kod w Groovy, jaki wpisałem w formularzu oraz efekt po uruchomieniu. Przyjrzyjcie się uważnie temu skryptowi... tak, wszystko co najlepsze w Springu! Wstrzykujemy usługi za pomocą @Autowired czy wręcz EntityManager z adnotacją PersistenceContext. Mało tego, możemy nawet włączyć deklaratywne transakcje - słowem, całe dobrodziejstwo Springa ma tutaj zastosowanie. Dlatego tyle pisałem o metodzie initializeBean(), to ona zdziałała te cuda :-). A jakby tego było mało, zobaczcie jak zwięzły jest kod w Groovim. Ile w "oldschoolowej" Javie zajęłoby Wam następujące zadanie: dla każdego numeru PESEL z kolekcji wywołaj metodę isBlackListed(), a jej wynik dodaj do listy wynikowej? Jeśli kod jest dla Was niezrozumiały, podpowiedź: isBlackListed() zwraca boolean, a nasza metoda call() powinna zwrócić List<Boolean> (dlaczego?)

import java.util.concurrent.Callable;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import com.blogspot.nurkiewicz.filmportal.customer.CustomerBlackList;

public class GroovyScript implements Callable<List<Boolean>> {

@Autowired
CustomerBlackList blackList;

@PersistenceContext
EntityManager em;

@Override
@Transactional
def call() {
def peselNumbers = em.createQuery("SELECT pesel FROM User WHERE pesel IS NOT NULL").resultList
return peselNumbers.collect{blackList.isBlackListed(it)}
}

}
Na zrzucie ekranu widać wynik już wykonanego skryptu: dwuelementowa lista wartości logicznych:Na koniec mała perełka. Zapewne zauważyliście, że taki ekran w aplikacji to nie tyle wygodne miejsce do debugowania skryptów. W rzeczywistości z jego pomocą można zrobić w aplikacji WSZYSTKO - odwołać się do każdego komponentu, wstrzyknąć sobie EntityManager czy wręcz DataSource i grzebać w bazie do woli. Słowem - kolosalne ryzyko. Jak zabezpieczyć taki delikatny komponent? Oprócz zabezpieczenia URL proponuję:

@RolesAllowed("ROLE_ADMIN")
public class GroovyScriptExecutor implements AutowiredScriptExecutor, BeanFactoryAware {
//...
}


Tak, tak - jeśli teraz zaloguję się do aplikacji użytkownikiem nieposiadającym roli ROLE_ADMIN:Żeby ta magia zadziałała (nie przypomina Wam to pewnej innej technologii?), wystarczy w springowym deskryptorze dodać (tag z przestrzeni nazw Spring Security):

<global-method-security secured-annotations="enabled" jsr250-annotations="enabled" />


JSR 250 definiuje kilkadziesiąt ciekawych adnotacji, zresztą Spring udostępnia własną @Secured o takiej samej semantyce. Prawda, że Groovy + Spring + Spring Security + Struts2 wybornie się komponują? :-)

Comments

  1. Tylko, że po zapoznaniu się z wpisem, wiąż siedzę i dumam: "A po co mi to?!". Możesz mnie oświecić, gdzie mógłbym z tego skorzystać?

    ReplyDelete
  2. Po części tłumaczyłem to w poprzednim artykule: jeśli logika biznesowa zmienia się zbyt często, wielokrotne wdrażanie aplikacji by podmienić jedną metodę jest zbyt uciążliwe. Elastyczność jest nie do przecenienia, można nie tylko modyfikować istniejące, ale nawet dodawać nowe procesy biznesowe "w locie".

    A jeśli pytasz tylko o sensowność takiego ekranu, cóż: testowanie, poniekąd też dostęp tylnymi drzwiami do aplikacji, np. poprzez wykonywanie zapytań JPA. A głównie chciałem pokazać możliwość dynamicznego dodawania do aplikacji logiki i wiązania jej ze Springiem. I uwierz na słowo, że nie jest to scenariusz wyssany z palca :-).

    Przy okazji warto dodać, że takie elementy jak deklaracje klasy czy importów mogą być dodane implicite za kulisami, żeby maksymalnie skrócić i uprościć skrypt.

    ReplyDelete

Post a Comment