Skip to main content

Wzorzec Visitor - realny przykład

Wizytator (odwiedzający) jest bardzo ciekawym wzorcem projektowym. Ponieważ wytłumaczenie w dwóch zdaniach do czego ten wzorzec służy jest dość trudne, zacznijmy od przykładu.

Załóżmy, że w naszym systemie przechowujemy informacje o klientach różnego typu. Każdemu typowi odpowiada jedna klasa dziedzicząca po klasie Customer (z punktu widzenia wzorca może to też być klasa abstrakcyjna czy nawet interfejs): NormalCustomer, VipCustomer, GroupCustomer. Jedną z funkcji systemu ma być generowanie listu powitalnego dla każdego klienta, przy czym list ten ma się znacząco różnić w zależności od typu klienta. Zadanie wydaje się trywialne: 


public class Customer {
 //...
 public abstract Letter generateInvitationLetter();
 //...
 }


...i wystarczy zaimplementować odpowiednią metodę w każdej z klas reprezentujących typ klienta. Polimorfizm, głupcze! - chciałoby się sparafrazować Billa Clintona. Ale czy na pewno? Za chwilę zauważymy, że każda z tych metod wymaga do pracy komponentu LetterService, dostępu do bazy danych poprzez CustomerDao i komunikacji ze starym systemem księgowym za pomocą AccountantSystemFacade... I rodzi się problem. Wstrzykiwać te usługi do obiektu dziedziny? Ani Spring, ani EJB3 tak nie pracuje. Przekazywać je jako argument generateInvitationLetter()? Kiepsko - jeśli jedna z klas dziedziczących potrzebuje dodatkowo jeszcze komponentu, trzeba go przekazać wszystkim i zmienić interfejs wszystkich klas...

Ale, pomysłowy programista szybko znajdzie rozwiązanie. Gdzieś, pewnie w komponencie LetterService, doda metodę generateInvitationLetter(Customer customer). Ponieważ LetterService jest usługą, można do niego wstrzyknąć inne potrzebne komponenty. I co programista w tej metodzie napisze?


public Letter generateInvitationLetter(Customer customer){
 if(customer instanceof NormalCustomer)
  return generateForNormalCustomer((NormalCustomer)customer);
 if(customer instanceof VipCustomer)
  return generateForVipCustomer((VipCustomer)customer);
 if(customer instanceof GroupCustomer)
  return generateForGroupCustomer((GroupCustomer)customer);
 throw new IllegalArgumentException("Unknown Customer type: " + customer.getClass().getName());
}


Gdybym miewał koszmary z najgorzej napisanymi fragmentami kodu w Javie, ten gościłby w moich snach co najmniej raz w tygodniu. Oszczędzę moim Czytelnikom wyjaśniania, co w tej konstrukcji jest nie tak*. Nawiasem mówiąc i tak nie jest tragicznie, bo programista mógłby zwracać null "bo coś trzeba" i potem tropić NPE zupełnie w innym miejscu w kodzie. A zatem co pozostaje? Oczywiście wzorzec, do którego zmierzam.

Najpierw musimy stworzyć specjalną metodę accept() w klasie bazowej. W oryginale nic ona nie zwraca, wprowadzenie generycznego typu T jest moim wkładem w rozwój wzorców projektowych. Cóż, w ósmej klasie ówczesnej podstawówki wymyśliłem sortowanie bąbelkowe, może tym razem będę jednak pierwszy :-).


public class Customer {
 //...
 public abstract <T> T accept(CustomerVisitor<T> visitor);
 //...
}


Czyli abstrakcyjna metoda przyjmująca nieznany nam jeszcze obiekt CustomerVisitor, parametryzowany typem jednocześnie zwracanym przez metodę accept(). Chyba troszkę odlatujemy, dlatego szybciutko przedstawiam implementację tej metody w:


public <T> T accept(CustomerVisitor<T> visitor){
 return visitor.visit(this);
}


Dodam, że w KAŻDEJ klasie dziedziczącej po Customer implementacja jest taka sama! Co?!? Nie do końca, zauważcie, że w każdej klasie referencja this ma typ właściwy dla tej klasy, a nie typ klasy bazowej Customer. Pora odkryć wszystkie karty:


public interface CustomerVisitor<T> {
 T visit(NormalCustomer customer);
 T visit(VipCustomer customer);
 T visit(GroupCustomer customer);
}


Jak wspomniałem referencja this ma zawsze odpowiedni typ: NormalCustomer , VipCustomer lub GroupCustomer . Już na etapie kompilacji można zatem określić, którą z przeciążonych wersji metody visit() należy wywołać w accept(). Ot, cała magia! To troszkę tak, jakbyśmy przekazali komponent LetterService abstrakcyjnej metodzie generateInvitationLetter() w klasie Customer, a następnie pozwolili wywołaniu polimorficznemu w odpowiedniej klasie dziedziczącej samemu wybrać, którą metodę tego komponentu wywołać.

A zatem jak Visitor pomaga nam w rozwiązaniu naszego oryginalnego problemu?


public class InvitationLetterGeneratorVisitor implements CustomerVisitor<Letter> {
 Letter visit(NormalCustomer customer) {/*...*/}
 Letter visit(VipCustomer customer) {/*...*/}
 Letter visit(GroupCustomer customer) {/*...*/}
 }


i wywołanie:


Customer customer = //...
Letter letter = customer.accept(invitationLetterGeneratorVisitor );


Tak naprawdę nie potrzebujemy osobnej klasy InvitationLetterGeneratorVisitor, przecież komponent LetterService może dodatkowo implementować CustomerVisitor<Letter>! I wtedy dla wygody dodajemy metodę w LetterService:


public Letter generateInvitationLetter(Customer customer){
 return customer.accept(this);
}


Zwróćcie uwagę, że nie przekazujemy explicite komponentu LetterService, a jedynie obiekt implementujący CustomerVisitor<Letter>.

Dlaczego takie podejście jest wygodne? Załóżmy, że nasz system ma teraz generować również listy z wyciągami z konta, przydzielać klientom promocje w zależności od historii ich zakupów oraz oceniać ich zdolność kredytową. Naturalnie wszystko w zależności od typu klienta. Oceńcie, ile czasu zajmie (i jak eleganckie będzie):
- dorobienie odpowiednich metod przyjmujących wszystkie potrzebne usługi jako argumenty w klasie Customer i klasach dziedziczących, 
- dopisanie metod w odpowiednich komponentach z powtarzającymi się kaskadami if-instanceof,
- napisanie klas implementujących CustomerVisitor dla każdego z przypadków

A jak kosztowne jest dodanie nowego typu klienta? W obu przypadkach to spory problem. Jednak co wolicie - szukać w kodzie wszystkich wystąpień wodospadów if-instanceof (lub czekać, aż otrzymacie odpowiedni wyjątek w działającej aplikacji) - czy grzecznie dopisać do wszystkich napisanych wizytatorów jedną metodę (bez tego kompilator nie będzie zadowolony).

Mam nadzieję, że zachęciłem Was do skorzystania z tego wzorca. Pisałem ostatnio aplikację gdzie hierarchie dziedziczenia były długie i szerokie i wzorzec Visitor znakomicie ułatwił programowanie.

* Zwracanie się do rozmówcy per "każdy wie, że to rozwiązanie jest złe, nie trzeba tego tłumaczyć" z reguły oznacza, że wypowiadający nie ma żadnych argumentów, ale nauczył się bardzo brzydkiego chwytu erystycznego. Zrobiłem to nieumyślnie, wybaczcie, zatem tłumaczę się na potrzeby polemiki:
- konstrukcje switch, wielokrotne warunki na tej samej zmiennej, etc. prawie zawsze sugerują użycie polimorfizmu. My też spróbowaliśmy...
- instanceof i rzutowanie w dół (zwłaszcza na taką skalę) trudno nazwać eleganckim rozwiązaniem w duchu OOP
- łatwo pominąć jakiś typ w serii warunków, zwłaszcza, gdy lista typów zwiększa się po dłuższym czasie. Poza tym jeśli nasza hierarchia jest dłuższa, sprawdzenie najpierw typu nadrzędnego a potem podrzędnego będzie trudnym do wykrycia błędem.
- po prostu źle wygląda ;-)

Comments

 1. Wreszcie coś ciekawego. Rozszerzasz target bloga? ;)

  BTW Te super-magicznie-podświetlane pudełka z kodem wyglądają fatalnie w operze.

  ReplyDelete
 2. Heh, myślałem, że wszystkie moje wpisy są ciekawe ;-). Poza tym o wzorcach już było, przeczytałem niedawno książkę GoF i mam ambitny plan, by chociaż te ciekawsze zilustrować.

  Co do podświetlania składni - sam używam Opery, powalczę z tymi nieszczęsnymi CSSami kiedyś w wolnej chwili. Dzięki za info!

  ReplyDelete
 3. A ja nie bardzo lubię wzorzec visitor. Jest strasznie inwazyjny. Tzn. musisz dodać klasom dziedziny sztuczną metodę accept. W szczególności nie możesz zastosować visitora do klas, nad którymi nie masz kontroli.

  Dodatkowo visitor łamie zasadę enkapsulacji. Żeby wyprodukować wynik prawdopodobnie będzie musiał sięgać do implementacji wizytowanych klas, co zaowocuje powstaniem mnóstwa niepotrzebnych metod typu get* i być może (nie w tym przypadku) set*.

  Dodatkowo visitor wiąże się z całą hierarchią klas. A co jak byś chciał potem użyć go w aplikacji zawierającej tylko część tej hierarchii?

  Mnie dużo bardziej podoba się podejście z tradycyjnym polimorfizmem i użyciem np. strategii dostarczających obiektowi potrzebych informacji.

  ReplyDelete

Post a Comment