Skip to main content

Wzorzec Command - elastyczny protokół sieciowy

Postanowiłem przedstawić, moim zdaniem, jeden z najciekawszych wzorców projektowych: Command. Idea tego wzorca opiera się na zamknięciu logiki w posiadających jednolite interfejsy obiektach i możliwości dowolnego mapowania tych akcji do zdarzeń. Ale zamiast opowiadać i pokazywać diagramy UML - nie do końca trywialny przykład.

Wyobraźmy sobie protokół sieciowy typu klient-serwer oparty o komunikaty w następującym formacie:

[nazwa_komunikatu]
[opcjonalne_parametry]


Klient wysyła do serwera komunikat w powyższym formacie a w odpowiedzi dostaje dowolny tekst. Problem w tym, że chcemy by protokół był bardzo elastyczny pod kątem obsługiwanych komunikatów. W szczególności dodanie nowego typu komunikatu (rozpoznawanego po nazwie) obsługiwanego przez serwer i związanej z nim logiki biznesowej powinno być możliwie łatwe. Oczywiście wpisanie typów komunikatów do kodu i korzystanie z instrukcji typu if czy switch nie wchodzi w grę. Ale po kolei...

Zacznijmy od prostego kodu serwera:

class Main {

private static final Log log = LogFactory.getLog(Main.class);

public static void main(String[] args) {
BasicConfigurator.configure();
try {
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(47474);
while (true) {
log.debug("Waiting for client connections");
Socket clientSocket = serverSocket.accept();
log.trace("Accepted connection from: " + clientSocket);
new Thread(new ClientWorker(clientSocket)).start();
}
} catch (Exception e) {
log.fatal(e, e);
}
}
}

Na razie zignorujemy klasę ClientWorker obsługującą klientów. Zastanówmy się, jak zrealizować mapowanie między typami komunikatów (nazwami) a logiką z nimi związaną? Jeśli mapowanie, to pewnie mapa, gdzie kluczem będzie typ komunikatu, a wartością...
public interface Command {
String invoke(String args);
}
Interfejs ten stanowi bardzo prostą abstrakcję logiki, jaka będzie wykonywana po nadejściu określonego typu komunikatu. Idea jest prosta - przykładowo przychodzi komunikat:

echo Hello, World!

gdzie echo jest typem komunikatu a "Hello, World!" argumentami. Serwer odczytuje typ komunikatu i mapuje go na instancję klasy Echo o następującej implementacji:
public class Echo implements Command {
@Override
public String invoke(String args) {
return "SERVER: '" + args + "'";
}
}
i wywołuje metodę invoke() z parametrem "Hello, World!". I teraz kluczowa uwaga - serwer nie ma świadomości, jaka jest konkretna implementacja interfejsu Command. Może być ona dowolna, można również pod dowolny typ komunikatu podpinać dowolną komendę. Wszystko jest przezroczyste, a jednocześnie bardzo elastyczne. I to jest idea wzorca projektowego Command.

Przejdźmy do implementacji. Dla wygody stwórzmy komponent o następującym interfejsie:
public interface CommandsMgr {
void registerCommand(String name, Command command);
void unregisterCommand(String name);
String invokeCommand(String name, String arguments);
}
Pierwsze dwie metody odpowiednio dodają/usuwają mapowanie nazwy komunikatu na konkretną instancję klasy Command. Ostatnia odnajduje akcję wcześniej zamapowaną na daną nazwę i wywołuje metodę invoke() tej akcji z podanymi argumentami. Implementacja jest na tyle trywialna, że pozostawię ją czytelnikowi :-).

Posiadając taki wygodny komponent, wystarczy teraz zainicjować go wprowadzoną już przykładową akcją:
commandsMgr.registerCommand("echo", new Echo());
I możemy przedstawić pełną implementację wprowadzonego wcześniej wątku obsługującego klienta (instancja klasy implementującej CommandsMgr jest tworzona w funkcji main() i przekazywana każdemu wątkowi w konstruktorze):
public class ClientWorker implements Runnable {

private static final Log log = LogFactory.getLog(ClientWorker.class);

private final Socket clientSocket;
private final CommandsMgr commandsMgr;

private PrintWriter writer;
private boolean interrupted;

public ClientWorker(CommandsMgr commandsMgr, Socket clientSocket) {
this.commandsMgr = commandsMgr;
this.clientSocket = clientSocket;
}

@Override
public void run() {
try {
log.info("Serving thread for: " + clientSocket);
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
writer = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(clientSocket.getOutputStream())));
String line;
while (!interrupted && (line = reader.readLine()) != null)
handleRequest(line);
log.info("Client: " + clientSocket + " disconnected");
} catch (Exception e) {
log.error(e, e);
} finally {
log.info("Disconnecting from: " + clientSocket);
try {
clientSocket.close();
} catch (IOException e) {
log.warn(e, e);
}
}
}

private void handleRequest(String line) {
/*...*/
}

}
Kod raczej nieskomplikowany: wątek w pętli wczytuje dane wysyłane od klienta linia po linii. Dla każdej linii wejścia wywołuje metodę handleRequest():
private void handleRequest(String line) {
log.trace("Request: " + line);

String name;
String arguments = null;
int spaceIdx = line.indexOf(' ');
if (spaceIdx >= 0) {
name = line.substring(0, spaceIdx);
arguments = line.substring(spaceIdx + 1);
} else
name = line;

String response = commandsMgr.invokeCommand(name, arguments);
if (response != null) {
writer.println(response);
writer.flush();
}
else
interrupted = true;
}
Najpierw parsujemy linię requestu ekstrahując z niej typ komunikatu i opcjonalne argumenty. Następnie prosimy komponent CommandsMgr o wywołanie akcji zamapowanej pod danym typem. Założyłem przy tym, co łatwo przeczytać z kodu, że jeśli akcja zwraca jakikolwiek String, to jest on wysyłany do klienta jako response. Jeśli zwróci null - jest to sygnał dla serwera by rozłączyć się z klientem.

Widać zatem dodatkowy atut wzorca Command - nie tylko serwer abstrahuje od implementacji akcji, ale sama akcja nie jest świadoma środowiska, w jakim jest uruchamiana i co dzieje się dalej z jej wynikami (przynajmniej w tym prostym przykładzie).

Uruchommy zatem nasz prosty serwer. Przypominam, że gdzieś na początku podmapowaliśmy polecenie echo z klasą Echo - implementacja wyżej. Jako klient posłuży niezastąpiony w czasach naszych dziadków telnet ;-):

d:\> telnet localhost 47474
echo Tomek
SERVER: 'Tomek'
echo Koniec?
SERVER: 'Koniec?'

Na zielono dane wpisywane przez klienta (i odbierane przez serwer), na niebiesko dane zwrócone z serwera. Jak widać wszystko działa. Serwer odebrał komunikat: "echo Tomek", wywołał metodę Echo.invoke() i odesłał do serwera zwrócony przez tą metodę String "SERVER: 'Tomek'".

Dodajmy zatem do naszego protokołu dwie dodatkowe akcje:

public class DateTime implements Command {
@Override
public String invoke(String args) {
return DateFormat.getDateTimeInstance().format(Calendar.getInstance().getTime());
}
}
public class Quit implements Command {
@Override
public String invoke(String args) {
return null;
}
}
Tłumaczenie chyba zbędne, podobnie jak przypomnienie o zmapowaniu nowych akcji do typów komunikatów:
commandsMgr.registerCommand("datetime", new DateTime());
commandsMgr.registerCommand("quit", new Quit());
Po ponownej kompilacji uruchamiamy serwer i testujemy nowe funkcjonalności naszego protokołu:

d:\> telnet localhost 47474
echo Tomek
SERVER: 'Tomek'
datetime
2008-12-04 19:26:54
quit

Połączenie z hostem przerwane.

Znakomicie, właśnie rozszerzyliśmy nasz protokół komunikacyjny za pomocą minimalnych zmian w kodzie źródłowym aplikacji. Nie dotykaliśmy przy tym ani implementacji serwera, ani obsługi klienta. Jednak malkontenci - na co bardzo liczę - wytkną, że i tak konieczna była ingerencja w kod źródłowy i ponowne zbudowanie całej aplikacji. Oczywiście nie wspominałbym o tym, gdybym nie miał w zanadrzu gotowego rozwiązania :-). Najpierw sporządzam następujący plik commands.properties:

echo=commands.Echo
quit=commands.Quit
datetime=commands.DateTime

...i chyba nietrudno się domyśleć, co z nim robię tuż po uruchomieniu aplikacji:
private static void loadFromProperties(CommandsMgr commandsMgr) throws FileNotFoundException, IOException {
Properties properties = new Properties();
properties.load(new FileInputStream("commands.properties"));
for (Map.Entry<Object, Object> command : properties.entrySet()) {
try {
log.debug("Registering command: " + command);
Command instance = (Command) Class.forName(command.getValue().toString()).newInstance();
commandsMgr.registerCommand(command.getKey().toString(), instance);
} catch (Exception e) {
log.warn("Error instantiating command: " + command);
}
}
}

I już! Serwer nie tylko nie zna implementacji kryjących się za abstrakcją Command, implementacje te można dowolnie podmieniać, dodawać, etc. bez żadnej ingerencji w kod właściwej aplikacji!

Jednak malkontenci - na co bardzo liczę - wytkną, że... ale jak zaimplementować serwer by akcjami można było zarządzać bez restartu aplikacji, dodawać nowe, zmieniać implementacje, etc. opowiem kiedy indziej. Malkontenci (oraz wielbiciele OSGi) powinni być zadowoleni :-).

Comments

 1. A co się stanie jeśli 2 klientów wywoła jakąś komendę (np.echo) w tym samym czasie?

  ReplyDelete
 2. Problem był czysto akademicki (teraz widzę, że servlet znacznie ładniej by wyglądał zamiast tych okropnych socketów), ale chyba wszystko będzie OK. Co prawda wszystkie wątki współdzielą komponent CommandsMgr, ale ponieważ instancje Command są bezstanowe, nic złego nie powinno się dziać (?)

  ReplyDelete
 3. A czy nie jest tak, że skoro wątki współdzielą CommandMgr, a w CommandMgr mamy zarejestrowaną dokładnie jedną instancję komendy Echo, to przy próbie odwołania się do tej instancji przez kilka wątków w tym samym czasie, możemy mieć problem.
  Tak się zastanawiałem, czy nie lepiej byłoby przekazać do CommandMgr nie instancję klasy Echo, ale Echo.class, a przy wywołaniu odpowiedniej komendy tworzyć instancję z odpowiedniej klasy. (?)

  ReplyDelete
 4. Dopóki klasa Echo jest bezstanowa (w dużym skrócie), można wołać bezpiecznie jej metody wielowątkowo.

  Co do przekazania klasy zamiast instancji: po pierwsze tworzenie przez refleksję może być wolne, a po drugie co, jeśli taka klasa ma zależności (inne obiekty) czy argumenty konstruktora? Najlepszym pomysłem byłoby użycie Springa i zasięgu 'prototype' lub puli obiektów ale to miał być prosty przykład :-). I dlatego serwlety lepiej by się sprawdziły.

  ReplyDelete

Post a Comment