Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2008

Wzorzec Command - elastyczny protokół sieciowy

Postanowiłem przedstawić, moim zdaniem, jeden z najciekawszych wzorców projektowych: Command. Idea tego wzorca opiera się na zamknięciu logiki w posiadających jednolite interfejsy obiektach i możliwości dowolnego mapowania tych akcji do zdarzeń. Ale zamiast opowiadać i pokazywać diagramy UML - nie do końca trywialny przykład.

Wyobraźmy sobie protokół sieciowy typu klient-serwer oparty o komunikaty w następującym formacie:

[nazwa_komunikatu] [opcjonalne_parametry]

Klient wysyła do serwera komunikat w powyższym formacie a w odpowiedzi dostaje dowolny tekst. Problem w tym, że chcemy by protokół był bardzo elastyczny pod kątem obsługiwanych komunikatów. W szczególności dodanie nowego typu komunikatu (rozpoznawanego po nazwie) obsługiwanego przez serwer i związanej z nim logiki biznesowej powinno być możliwie łatwe. Oczywiście wpisanie typów komunikatów do kodu i korzystanie z instrukcji typu if czy switch nie wchodzi w grę. Ale po kolei...

Zacznijmy od prostego kodu serwera:

class Main {

privat…