Skip to main content

Tomcat z JavaRebel i aplikacja Struts2

Ponieważ od kilku dni mogę się pochwalić brązowym pasem na JavaBlackBelt, postanowiłem wypróbować narzędzie JavaRebel, do którego to licencję otrzymałem za darmo. Padło na aplikację w Struts2 na Tomkacie 6.0, zacznijmy od niej:

mvn archetype:create -DgroupId=strutstest -DartifactId=strutstest -DarchetypeGroupId=org.apache.struts -DarchetypeArtifactId=struts2-archetype-starter -DarchetypeVersion=2.0.11.2-SNAPSHOT -DremoteRepositories=http://people.apache.org/repo/m2-snapshot-repository


I aplikacja gotowa. Teraz czas przygotować Tomcata, na szczęście ogranicza się to do dodania dwóch magicznych linijek do skryptu catalina.bat:

set JAVA_OPTS=-noverify -javaagent:C:/apps/JavaRebel/1.2.1/javarebel.jar %JAVA_OPTS%
set JAVA_OPTS=-Drebel.dirs=D:/temp/strutstest/target/classes %JAVA_OPTS%


Pierwsza komenda wskazuje ścieżkę do JARa JavaRebel i jest dość oczywista. Druga wskazuje katalog, w którym maven (i - jak się za chwilę przekonamy - Eclipse) umieszcza skompilowane pliki .class. Innym rozwiązaniem jest skonfigurowanie mavena/Eclipsa tak, aby kompilował bezpośrednio do katalogu z rozpakowanym WARem (w naszym wypadku webapps/strutstest w Tomkacie), ale to wydaje się dużo gorszym podejściem, chociaż nie wymaga podawania explicite katalogu w naszej przestrzeni roboczej.

Po zbudowaniu projektu i uruchomieniu Tomcata ujrzałem:

##########################################################

ZeroTurnaround JavaRebel 1.2.1 (200809261633)
(c) Copyright Webmedia, Ltd, 2007, 2008. All rights reserved.

This product is licensed to Tomasz Nurkiewicz

##########################################################

JavaRebel: Directory 'D:\temp\strutstest\target\classes' will be monitored for class changes.

Super, plugin JavaRebel działa. Ważne, by wcześniej zbudować nasz przykładowy projekt, inaczej otrzymamy komunikat z ostrzeżeniem, że wskazany katalog nie istnieje.

Wracamy do naszej aplikacji. mvn clean package buduje WARa, którego szybciutko wdrażamy w Tomkacie i... niemiła niespodzianka:

java.lang.NoClassDefFoundError: Lorg/apache/velocity/app/VelocityEngine;
at java.lang.Class.getDeclaredFields0(Native Method)
at java.lang.Class.privateGetDeclaredFields(Class.java:2291)
at java.lang.Class.getDeclaredFields(Class.java:1743)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.addInjectors(ContainerImpl.java:102)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$1.create(ContainerImpl.java:84)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$1.create(ContainerImpl.java:82)
at com.opensymphony.xwork2.inject.util.ReferenceCache$CallableCreate.call(ReferenceCache.java:155)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
at com.opensymphony.xwork2.inject.util.ReferenceCache.internalCreate(ReferenceCache.java:81)
at com.opensymphony.xwork2.inject.util.ReferenceCache.get(ReferenceCache.java:121)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$ConstructorInjector.(ContainerImpl.java:329)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$5.create(ContainerImpl.java:299)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$5.create(ContainerImpl.java:298)
at com.opensymphony.xwork2.inject.util.ReferenceCache$CallableCreate.call(ReferenceCache.java:155)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:303)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:138)
at com.opensymphony.xwork2.inject.util.ReferenceCache.internalCreate(ReferenceCache.java:81)
at com.opensymphony.xwork2.inject.util.ReferenceCache.get(ReferenceCache.java:121)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.getConstructor(ContainerImpl.java:562)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.inject(ContainerImpl.java:460)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$7.call(ContainerImpl.java:501)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.callInContext(ContainerImpl.java:549)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.inject(ContainerImpl.java:499)
at com.opensymphony.xwork2.config.impl.LocatableFactory.create(LocatableFactory.java:32)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerBuilder$4.create(ContainerBuilder.java:134)
at com.opensymphony.xwork2.inject.Scope$2$1.create(Scope.java:49)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$ParameterInjector.inject(ContainerImpl.java:431)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.getParameters(ContainerImpl.java:446)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.access$000(ContainerImpl.java:48)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$MethodInjector.inject(ContainerImpl.java:288)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$2.call(ContainerImpl.java:117)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl$2.call(ContainerImpl.java:115)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.callInContext(ContainerImpl.java:542)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerImpl.injectStatics(ContainerImpl.java:114)
at com.opensymphony.xwork2.inject.ContainerBuilder.create(ContainerBuilder.java:494)
at com.opensymphony.xwork2.config.impl.DefaultConfiguration.reload(DefaultConfiguration.java:145)
at com.opensymphony.xwork2.config.ConfigurationManager.getConfiguration(ConfigurationManager.java:52)
at org.apache.struts2.dispatcher.Dispatcher.init_PreloadConfiguration(Dispatcher.java:395)
at org.apache.struts2.dispatcher.Dispatcher.init(Dispatcher.java:452)
at org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher.init(FilterDispatcher.java:201)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.getFilter(ApplicationFilterConfig.java:275)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.setFilterDef(ApplicationFilterConfig.java:397)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.(ApplicationFilterConfig.java:108)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.filterStart(StandardContext.java:3709)
at org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:4363)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:791)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:771)
at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:525)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR(HostConfig.java:830)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWARs(HostConfig.java:719)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:490)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.check(HostConfig.java:1217)
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:293)
at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:117)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.backgroundProcess(ContainerBase.java:1337)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1601)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1610)
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1590)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.velocity.app.VelocityEngine
at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1387)
at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1233)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
... 60 more


Szybki restart Tomcata, już z wyłączonym JavaRebel, i aplikacja wdraża się i działa bez zarzutu... Google wskazuje mi link do problemu na Strutsowym JIRA. Co prawda pracuję na zupełnie innym środowisku (oficjalna Java, Windows XP), jednak włączony JavaRebel objawia się dokładnie tak samo. W wolnej chwili może zgłoszę to developerom. Z wielkim żalem dodaję do mojego poma ponoć opcjonalne zależności:

<dependency>
<groupId>velocity</groupId>
<artifactId>velocity</artifactId>
<version>1.4</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>velocity-tools</groupId>
<artifactId>velocity-tools-view</artifactId>
<version>1.2</version>
</dependency>


I próbuję ponownie. Ufff... działa. Lekkie rozczarowanie (wynikowy artefakt większy o prawie 1 MiB), jednak nie traćmy nadziei. Pora wreszcie wypróbować możliwości tego narzędzia. Importuję projekt do środowiska Eclipse (File -> Import -> Maven Projects) i przechodzę do metody execute() klasy IndexAction. Jest ona wywoływana za każdy razem, gdy wchodzimy na adres http://localhost:8080/strutstest/index.action:

public String execute() throws Exception {
now = new Date(System.currentTimeMillis());
return SUCCESS;
}

Data w zmiennej now zostanie wyświetlona w polu tekstowym na stronie HTML. Zmieńmy ten kod na następujący:

Calendar date = Calendar.getInstance();
date.set(Calendar.YEAR, 2007);
now = date.getTime();
return SUCCESS;
Po odświeżeniu strony na konsoli ukazał się komunikat:
JavaRebel: Reloading class 'com.blogspot.nurkiewicz.IndexAction'.
A strona zawierała zaktualizowaną datę. Działa, ale zmienić treść metody w runtime to ponoć i JVM sama potrafi. A zatem dodajmy metodę:
public String execute() throws Exception {
now = getNow();
return SUCCESS;
}

private Date getNow() {
Calendar date = Calendar.getInstance();
date.set(Calendar.YEAR, 2006);
return date.getTime();
}
Ten sam komunikat na konsoli i zmiana została uwzględniona - czyli jakaś wartość dodana jest. Spróbujmy zatem teraz stworzyć nową klasę i skorzystać z niej:
package com.blogspot.nurkiewicz;

import java.util.Calendar;
import java.util.Date;

public class DateUtil {

public Date getNow() {
Calendar date = Calendar.getInstance();
date.set(Calendar.YEAR, 2006);
return date.getTime();
}

}

  public String execute() throws Exception {
DateUtil dateUtil = new DateUtil();
now = dateUtil.getNow();
return SUCCESS;
}

F5 i...
JavaRebel: Reloading class 'com.blogspot.nurkiewicz.IndexAction'.
JavaRebel: A non-fatal exception has occured, it may mean that this dependency is missing - com.blogspot.nurkiewicz.DateUtil
JavaRebel: A non-fatal exception has occured, it may mean that this dependency is missing - com.blogspot.nurkiewicz.DateUtil
Ależ plik DateUtil.class jest na miejscu! Ani ponowne zbudowanie całego projektu, ani nawet restart Tomkata nic nie dał, JavaRebel nadal nie widzi nowej klasy, która ewidentnie tkwi w monitorowanym katalogu...
Szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego i łatwego w użyciu, zwłaszcza po narzędziu komercyjnym, które ponoć oferuje taką funkcjonalność. Póki co odkładam JavaRebel na półkę, może przyda się w innym projekcie/frameworku :-(. Liczę też na czytelników, może zwyczajnie źle korzystam z narzędzia?

P.S.: Pisałbym na bloga częściej, ale jakość edytora na blogspocie jest tragiczna. Po roku pracy z Confluence wiki konieczność ręcznego escapowania znaków większy-niż i mniejszy-niż wygląda groteskowo...

Comments

 1. Słyszałem wiele o JavaRebel, ale jeszcze nie znalazłem czasu i ochoty, aby samodzielnie potestować. Na czytanie blogów jednak znalazłem czas i podziękowania za wpis - teraz mogę powiedzieć, że widziałem JavaRebel w akcji. Chcę więcej! ;-)

  A co do "W wolnej chwili może zgłoszę to developerom", to sądzę, że jest to przejściowy komunikat. Od razu napisz do nich, aby nie trwało to wieki. Zajmie Ci to chwilę, a innym może pomóc, a może nawet i zostanie rozwiązane przez gości z JavaRebel (bo tutaj upatruję źródła problemu).

  Odnośnie P.S. - rozumiem Twój ból i dlatego wszystko piszę w notatniku (albo czymś równie podobnym), aby na zakończenie skorzystać z Find/Replace dla szczególnych znaków, jak < czy > (nawet w komentarzu muszę uważać). Może to jest powód, aby w końcu zmigrowąć do WP (=WordPress a nie Wojsko Polskie ;-))?

  Jacek
  Notatnik Projektanta Java EE

  ReplyDelete
 2. Wreszcie znalazłem chwilkę i napisałem na oficjalnym forum JavaRebel. Przy okazji wypróbowałem wersję 2.0-M1 - też nie działa, ale inaczej ;-) - szczegóły w poście wyżej.

  Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać pomoc zwłaszcza, że chciałbym wypróbować to, przynajmniej w materiałach reklamowych, świetne narzędzie :-).

  ReplyDelete
 3. I się wyjaśniło. Mój pierwszy problem (ze startem aplikacji) został rozwiązany w najnowszym, developerskim snapshocie.

  Z kolei dużym zbiegiem okoliczności inny użytkownik miał w międzyczasie podobny problem z ładowaniem nowych klas. Niestety, po prostu tak nie zadziała i już, szczegóły na forum ZeroTurnaround.

  ReplyDelete

Post a Comment