Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2008

Tomcat z JavaRebel i aplikacja Struts2

Ponieważ od kilku dni mogę się pochwalić brązowym pasem na JavaBlackBelt, postanowiłem wypróbować narzędzie JavaRebel, do którego to licencję otrzymałem za darmo . Padło na aplikację w Struts2 na Tomkacie 6.0, zacznijmy od niej: mvn archetype:create -DgroupId=strutstest -DartifactId=strutstest -DarchetypeGroupId=org.apache.struts -DarchetypeArtifactId=struts2-archetype-starter -DarchetypeVersion=2.0.11.2-SNAPSHOT -DremoteRepositories=http://people.apache.org/repo/m2-snapshot-repository I aplikacja gotowa. Teraz czas przygotować Tomcata, na szczęście ogranicza się to do dodania dwóch magicznych linijek do skryptu catalina.bat: set JAVA_OPTS=-noverify -javaagent:C:/apps/JavaRebel/1.2.1/javarebel.jar %JAVA_OPTS% set JAVA_OPTS=-Drebel.dirs=D:/temp/strutstest/target/classes %JAVA_OPTS% Pierwsza komenda wskazuje ścieżkę do JARa JavaRebel i jest dość oczywista. Druga wskazuje katalog, w którym maven (i - jak się za chwilę przekonamy - Eclipse) umieszcza skompilowane pliki .class. Innym

Strumienie w Javie - cheat sheet

Jednym z częściej spotykanych przeze mnie problemów w Javie jest ogarnięcie różnych rodzajów strumieni i metod reprezentacji danych. Jak bowiem poradzić sobie np. z biblioteką, która wymaga danych w jedynie słusznej tablicy charów a my właśnie dostaliśmy strumień wejściowy z socketu? [*] Z uwagi na mnogość klas I/O w Javie takich dylematów powstaje niezliczona ilość. Wyjść jest kilka, z reguły przechodzimy przez kila warstw obiektów (w końcu biblioteka I/O w Javie realizuje wzorzec chain of responsiility ), w najgorszym wypadku w pętli przepisując dane z jednego miejsca w drugie. Nawet jeśli znalazłem już konkretne rozwiązanie, i tak z reguły pozostaje niesmak i przeświadczenie, że może dałoby się to zrobić krócej/lepiej/szybciej, niepotrzebne skreślić. W tym celu przygotowałem ściągawkę , jeśli choć jedna osoba ją sobie wydrukuje i powiesi na biurkiem, będzie to mój sukces :-). Czekam również na poprawki i propozycje, wciąż wiele ścieżek nie jest uzupełnionych. [*] - z rysunku dowiadu